Prizorg Inspectiebezoek IGJ

Prizorg trots op resultaten Inspectiebezoek IGJ december 2020. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 9 december 2020 een gepland bezoek aan Prizorg. Het doel van het inspectiebezoek was om een oordeel te geven over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die Prizorg levert aan cliënten thuis. De inspectie heeft gesprekken gevoerd met bestuur […]

Werkgeverschap

thuiszorg Amsterdam

Ed van de Bijl, de General Manager, aan het woord over de filosofie van het management binnen Prizorg. Onderwerpen als ethiek, geschiedenis en drijfveren komen aan bod.

Van vliegen naar de wijk

instroom thuiszorg

Van vliegen naar de wijk Onlangs maakte KLM bekend om het personeelsbestand te moeten schrappen in verband met de coronacrisis, terwijl de zorg tekort komt aan personeel. KLM en ActiZ hebben daarom de handen ineen geslagen. De samenwerking zal ervoor zorgen dat het personeel van KLM in de zorg aan de slag gaat om zo het […]

Covid-19

technische zorg amsterdam

Covid-19 In dit bericht staan actuele maatregelen tegen het virus COVID-19. Prizorg volgt het beleid van het kabinet en RIVM. De maatregelen zijn ingrijpend maar nodig om zowel de cliënten als medewerkers te beschermen tegen het virus. Wij vragen aan al onze cliënten om deze richtlijnen te volgen voor uw eigen gezondheid, uw naasten en […]