Werkgeverschap

thuiszorg amsterdam

Ed van de Bijl, de General Manager, aan het woord over zijn rol als werkgever en hoe de directie dit vertaalt in beleid. Visie op persoonlijke groei, zorgverlening en ambitie komen aan bod.

Gestart vanuit de passie voor het verpleegkundig vak en uitgegroeid tot een unieke en compacte thuiszorgorganisatie. Hoe is het allemaal begonnen? In 2012 startte Ria Vishnudatt HBO-V Verpleegkundige als zelfstandig ondernemer. Met passie voor het verpleegkundig vak en de missie om cliëntgericht zorg te leveren. De focus en haar drive was om het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met de juiste zorg, maar ook eerder het ziekenhuis uit kunnen. Vanaf het begin tot op de dag van vandaag zet Ria zich in voor haar cliënten vanuit deze gedachte en met deze passie voor het vak. Als zelfstandig ondernemer én als zorgprofessional stond en staat voor haar het volledige proces van verpleegkundige zorg als instrument voor kwalitatieve goede zorg centraal. Altijd dient de cliënt in de totale context binnen de thuissituatie en de directe omgeving te worden gezien, pas dan kan je complete zorg op maat leveren.

In 2014 werd de eenmanszaak van Ria omgezet in een bedrijf: Prizorg. Met nog steeds dezelfde passie, het verpleegkundig vak uitoefenen en mensen leren, in elke fase van het leven, hun zelfredzaamheid, eigen regie en eigen trots te bewaren. En daarbij technologische hulpmiddelen inzetten als ondersteuning om die zelfredzaamheid te stimuleren, om de eigen regie te borgen. Inmiddels bestaat Prizorg 6 jaar als bedrijf en proberen we jonge professionals aan ons te binden om nog steeds die passie in praktijk over te brengen en uit te voeren.
Prizorg is uniek, want alle medewerkers zijn Verpleegkundige of Verzorgende IG. Van bestuur en directie, van teamleiders tot planner. Iedereen weet wat het is om zelf de zorg te leveren en vrijwel iedereen levert nog steeds zorg, als professional. Want onze zorgorganisatie dient een verpleegkundig hart te hebben en te houden. Met korte lijnen en een professionele aanspreekcultuur, waarbij persoonlijke groei en ontwikkeling van elke collega essentieel is.

Prizorg voldoet niet aan het traditionele beeld wat veel zorgprofessionals van een thuiszorgorganisatie hebben. Prizorg is alles behalve dat, de organisatie is jong, het team is jong en de ambities zijn hoog. Het Kwaliteitskader Wijkverpleging vinden we belangrijk en leeft binnen de organisatie. We staan aan de frontlinie van technische zorg en leveren de zorg volgens het hoofd-hart-handen principe. Onze zorgprofessionals verlenen zorg met inzet van de cliënt, ook wel “met de handen op de rug”. 

De persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal, we stimuleren dat graag, in de organisatie, zowel horizontaal en verticaal. Collega’s met de ambitie om zich te verdiepen in het vak, of dat nu verpleegtechnische is of gericht op organisatie ontwikkelen of beleid, dat zijn de mensen die we graag binnen organisatie verwelkomen. Wij opereren graag als een schakel als het gaat om de verbinding van onze medewerkers met kennisontwikkeling en/of opleiding. 

Opleiding: Het kennisniveau binnen Prizorg is hoog, het aantal collega’s met een HBO-V opleiding plus een vakspecialisatie ligt binnen Prizorg 8 keer hoger dan bij een ‘reguliere thuiszorgorganisatie”. Dat komt deels door de complexe zorg die we leveren, maar ook omdat dit binnen onze bedrijfsfilosofie past. Wij willen voorop staan op het gebied van vakinhoudelijke professionele ontwikkeling en verdieping, permanente educatie speelt daarbij een belangrijke rol. Bijna de helft van de organisatie volgt een opleiding, twee collega’s verdiepen hun kennis en competenties via een Master Zorg en Innovatie, drie zijn in opleiding tot verpleegkundige niveau 4 of HBO-V. Prizorg bruist, onze collega’s zijn bruistabletten die zorgen voor professionele dynamiek in de organisatie. 

Praktijk: De ontwikkeling van onze medewerkers is continu. Zo stimuleren wij de bekwaamheid van zorgprofessionals. De zorgprofessional is zelfverantwoordelijk om de bekwaamheid in te schatten, maar wij spelen wel een belangrijke rol in het verlenen van verantwoorde zorg binnen de organisatie en voor de inzet van deskundige medewerkers. Dit doen wij bijvoorbeeld door klinische lessen te organiseren op kantoor, intercollegiale toetsing en intervisie en bovenal door te leren van elkaar. Wij werken met elkaar en aanvullend op elkaar met als doel de competenties te verbreden binnen de kaders van de professionele standaard. 

Als General Manager hoop ik dat er eigenlijk op elke moment minstens een of twee collega’s de ambitie én competenties hebben om mijn functie over te nemen. Dat die zich weten te ontwikkelen tot allround bedrijfsvoerder in de zorg, in staat zijn een complexe zorgorganisatie te managen en te besturen. Want Prizorg is een bedrijf met, van, voor en door zorgprofessionals. Natuurlijk kunnen accountants een zorgorganisatie besturen. Natuurlijk kunnen juristen in de bestuurskamer van een zorgaanbieder zitten. Maar liever niet bij Prizorg, bij ons dient het zorghart te kloppen en het zorgbloed door de aderen te stromen.

Eigen ontwikkeling: Als je mij vraagt wat ik ben, kom ik in een spagaat. Enerzijds ben ik verpleegkundige, ik heb nog de oude in-service opleiding gevolgd. Zowel de A-opleiding, in het OLVG in Amsterdam als de B-opleiding tot Psychiatrisch Verpleegkundige in Duin en Bosch in Castricum. En Verpleegkundige ben je voor het leven. Je BIG-registratie is 4 jaar geldig, je beëdiging als Verpleegkundige verloopt nooit. Pas na mijn overlijden dienen mijn nabestaanden mijn Verpleegkundig Insigne in te leveren.

Maar anderzijds ben ik ook bedrijfskundige met daarbij als specialisatie een MBA in de zorg, een Master of Health Administration.    

Binnen Prizorg kan ik dus mijn verpleegkundige kennis en drive combineren met de zakelijke kant van het managen en besturen van een bedrijf. Maar dat kan alleen samen met mijn verpleegkundigen en verzorgenden collega’s, de mannen en vrouwen die dagelijks bezig zijn met het leveren van top technische wijkverpleegkundige zorg en verzorging. Onze zorgprofessionals zijn het hart van de organisatie en door hen wordt de passie en ambitie waar Ria in 2012 mee begon nog steeds in de praktijk levend gehouden. Ook met haarzelf nog wekelijks aan het bed, maar ook als bestuurder actief in de zorg.

Arbeidsmarkt: Prizorg merkt natuurlijk ook dat er een zeer grote vraag is naar zorgprofessionals, het aantal vacatures in ons werkgebied is groot, te groot. Als bedrijf zijn wij voor zorgprofessionals aantrekkelijk om de inhoud van ons werk. Voor collega’s uit het ziekenhuis is het een zeer groot voordeel dat er in de wijk geen nachtdiensten worden gedraaid. Dus wij kennen wel de technische handelingen van de intramurale topklinische zorg, maar de vol continue belasting is minder. Wat dat betreft kunnen we potentiële nieuwe collega’s een hoop bieden: inhoudelijk uitdagend werk, gezonde werktijden, doorgroeimogelijkheden, ontplooiingkansen en de leukste collega’s en de leukste cliënten.

Drs. E.W.M. (Ed) van de Bijl MHA
thuiszorg Amsterdam
General Manager Prizorg
bijl@prizorg.nl