Kwaliteitskader Wijkverpleging

In 2018 is, in samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, overheid en zorginstellingen, gestart met de invoering van het Kwaliteitskader Wijkverpleging.
 
Doelstelling hiervan is:
 
De cliënt weet wat hij van de zorgaanbieder/ wijkverpleegkundige kan verwachten, kan een inschatting maken van wat er aangeboden wordt, het team van zorgverleners in de wijk krijgt handvatten, inspiratie en mogelijkheden voor continue verbeteren, de zorgverzekeraar heeft een directie indicatie van de kwaliteit van de geleverde zorg.
 

Prizorg heeft dit kwaliteitskader op de agenda staan, het team van verzorgenden en verpleegkundigen neemt hier een actieve rol bij in. Het wordt gezien als een middel om continue te werken aan verbetering van zorg, wat centraal staat. In 2019 is gestart met de zogenaamde PREM meting (Patient Reported Experience Measures), waarbij de mening van de cliënten over de kwaliteit van de geleverde zorg wordt onderzocht. Cliënten van Prizorg waarden de geleverde zorg in 2019 gemiddeld met een 7.48. Een mooi cijfer, maar het kan altijd beter, ons streven voor 2020 is dan ook naar een hoger cijfer. 

 
thuiszorg amsterdam

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Prizorg voldoet aan de eisen volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015. Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certificatiereglement van TÜV Nederland voor het toepassingsbeleid: het bieden van wijkverpleging en thuiszorg.