Lees meer over Medicijndistributie/ Medicijnverstrekking

Sommige cliënten hebben geen medicijnen, sommige een of twee maar er zijn ook cliënten die meerdere medicijnen per dag gebruiken. Deze moeten soms op specifieke tijden of in een bepaalde volgorde worden ingenomen. Het kan zijn dat dit problemen geeft, het wordt te ingewikkeld, het wordt te veel of u heeft er gewoon moeite mee om het nog allemaal goed te volgen. Een medicijn dispenser, een medicijn distributie systeem kan dan een uitkomst zijn. Dit is een apparaat dat aangeeft welke medicijnen op welk moment ingenomen moeten worden, wanneer deze weer besteld moeten worden en zet zo ook daadwerkelijk klaar op het moment dat ze ingenomen moeten worden. Als u hier behoefte aan heeft en of u hiervoor in aanmerking komt kunt u bespreken met de indiceren wijkverpleegkundige van Prizorg. Deze zorgt er dan voor dat u het apparaat krijgt, stemt dit af met de apotheek en de huisarts en bewaakt of dit allemaal goed werkt. Bespreek dit met uw wijkverpleegkundige of dit iets voor u is.