Covid-19

In dit bericht staan actuele maatregelen tegen het virus COVID-19. Prizorg volgt het beleid van het kabinet en RIVM. De maatregelen zijn ingrijpend maar nodig om zowel de cliënten als medewerkers te beschermen tegen het virus. Wij vragen aan al onze cliënten om deze richtlijnen te volgen voor uw eigen gezondheid, uw naasten en de zorgmedewerkers. 

Als er ontwikkelingen zijn, zal dit bericht aangepast worden daar waar nodig is. Zodra afspraken binnen Prizorg bekend zijn vermelden wij dit in het onderstaande bericht. Laatste wijziging is aangebracht op 28 april 2020.

Symptomen coronavirus

Klachten die veel voorkomen:

 • Koorts 
 • Luchtwegklachten zoals hoesten
 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Kortademigheid

 
Blijf thuis bij:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (tot 38 graden)

Belangrijk: als u verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 

Contact huisarts

Als uw klachten verergeren, neem dan contact op met de huisarts.
Bel de huisarts als u:

 

 • Koorts heeft (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of moeilijk ademt
 • Ouder bent dan 70, een chronische ziekte heeft of minder weerstand EN u krijgt koorts

 

Belangrijk: ga niet naar de huisarts toe, maar bel de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Op de website van Pharos is de informatie over het virus COVID-19 in verschillende talen uitgelegd: Arabisch, Turks, Chinees, Pools, Engels, Farsi, Somalisch en Tigrinya.
https://www.pharos.nl/coronavirus/

Voor begrijpelijke en betrouwbare informatie over het nieuwe coronavirus kunt u terecht op https://corona.steffie.nl/nl. Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksoverheid.

Voor alle actuele informatie, richtlijnen en maatregelen kunt u het RIVM raadplegen: https://www.rivm.nl.