Diensten

Verzorging thuis

De zorgprofessionals van Prizorg bieden verzorging op maat. Ondersteuning bij lichamelijke verzorging, zoals hulp bij het wassen, het aan- en uitkleden en hulp bij het innemen van medicatie behoren onder andere tot de verzorging die Prizorg 

biedt … 

Verpleging thuis

Verpleegkundigen en Wijkverpleegkundigen van Prizorg komen bij u thuis als u verpleging nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld na een ongeval of bij ziekte zijn. De zorgprofessionals van Prizorg verplegen onder andere complexe wonden, zijn verantwoordelijk voor thuiszorgtechnologie zoals verpleging met …

Specialistische thuiszorg

Terugkeren naar de thuissituatie is ook mogelijk als een cliënt complexe zorg nodig heeft. Wij spreken dan van ziekenhuisverplaatste zorg. Prizorg heeft verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in principe alle vormen van verpleegtechnische zorg kunnen bieden. Meerdere collega’s hebben …

Palliatieve thuiszorg

Om cliënten in de laatste fase van hun leven het comfort te kunnen bieden thuis om in de eigen vertrouwde omgeving te sterven, biedt Prizorg Palliatieve Thuiszorg. Hierbij werken wij nauw samen met de huisarts en vaak ook behandelend specialist uit het ziekenhuis, waarbij afstemming en regie van zorg en mantelzorg door …

Werkgebied

Het werkgebied van Prizorg is Amsterdam en omgeving. 

In de map zijn de plaatsen weergegeven waar Prizorg werkzaam is.

 

Neem bij vragen contact op met het hoofdkantoor via 020 334 22 14.