Verzorging thuis

De verzorgende van Prizorg geven verzorging op maat. Zij bieden onder andere ondersteuning bij lichamelijke verzorging, zoals hulp bij het wassen, het aan- en uitkleden, hulp bij eten en drinken of bij het innemen van medicatie.

 

Verpleging thuis 

De verpleegkundige van Prizorg komt bij u thuis als u verpleging nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld ook na een ongeval of bij ziekte zijn. De verpleegkundige helpt onder andere bij het verzorgen van wonden, zuurstof toedienen, monitorbewaking en het toedienen van medicijnen.
Ook zijn al onze verpleegkundigen gespecialiseerd in het geven van Advies, Instructies en Voorlichting (AIV) over het omgaan met chronische ziektes. 

Wijkverpleging  in de eigen omgeving wordt opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Informatie over vergoedingen kan u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Wijkverpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen risico.

 

Begeleiding thuis

Bij Prizorg kunt u terecht als u behoefte heeft aan individuele begeleiding. U kan hierbij ook denken aan begeleiding bij het omgaan met psychiatrische problemen, begeleiding als u een verstandelijke beperking heeft en zelfstandig woont. Maar ook begeleiding in uw gezin als er sprake is van een ziek gezinslid, of een zware periode achter de rug heeft en langzaam weer regie over uw leven terug probeert te krijgen.
Prizorg ondersteunt u als u zorg nodig heeft, maar graag (zelfstandig) thuis wilt blijven wonen.