Verzorging thuis

De verzorgende van Prizorg geven verzorging op maat. Zij bieden onder andere ondersteuning bij lichamelijke verzorging, zoals hulp bij het wassen, het aan- en uitkleden, hulp bij eten en drinken of bij het innemen van medicatie. 

Verpleging thuis

De verpleegkundige van Prizorg komt bij u thuis als u verpleging nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld ook na een ongeval of bij ziekte zijn. De verpleegkundige helpt onder andere bij het verzorgen van wonden, zuurstof toedienen, monitorbewaking en het toedienen van medicijnen. Ook zijn al onze verpleegkundigen gespecialiseerd in het geven van Advies, Instructies en Voorlichting (AIV) over het omgaan met chronische ziektes.