Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met Prizorg of de onafhankelijke cliëntenraad. Prizorg vindt de wensen van haar cliënten belangrijk. Als u desondanks niet tevreden bent over onze zorgverlening, dan horen wij dat graag. Prizorg zal uw klacht in de organisatie bespreken om zo het probleem te herstellen en indien mogelijk verbeteren. Hoe moeten wij het probleem oplossen en wat moeten we veranderen om het te voorkomen? Dit komt ten goede aan al onze cliënten.

Wij hebben een klachtenregeling die u op verzoek kunt ontvangen. In de klachtenregeling staat waar uw klacht kunt indienen en hoe uw klacht bij ons wordt behandeld. Als u het wilt kunt u deze regeling ook op papier krijgen.

De klacht kan ingediend worden door de cliënt, maar ook door familie, een vertegenwoordiger of een nauw bij de cliënt betrokkene. Het gaat alleen om de klachten omtrent de thuiszorg van Prizorg.

Als het niet lukt om uw klacht op deze manier naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling niet wenselijk is, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de geschillencommissie waar Prizorg bij aangesloten is.
Een geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. De Geschillencommissie geeft een bindend advies.