Prizorg is een instelling die zorg aan huis biedt aan alle cliënten. Alleen heeft onze zorg aan huis een paar uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn cliënten:

  • Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
  • Die de hulp van Prizorg niet accepteren;
  • Cliënten die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van Prizorg;
  • Discriminatie van cliënt en/ of naaste(n);
  • Seksuele intimidatie van cliënt en/ of naaste(n);
  • Intimiderend gedrag van cliënt en/ of naaste(n);
  • Het niet scheppen van voorwaarden om zorg veilig en ergonomisch handelingen uit te kunnen voeren (ARBO);
  • Medische zorg aan adolescenten tot 18 jaar.