Uitsluitingscriteria cliënten

Prizorg is een instelling die zorg aan huis biedt aan alle cliënten. Alleen heeft onze zorg aan huis een paar uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn cliënten:

  • Die een woonomgeving hebben waarbij onveiligheid voor medewerker of client is geconstateerd;
  • Die de hulp van Prizorg niet accepteren;
  • Cliënten die agressief gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) vertonen naar de medewerkers van Prizorg;
  • Discriminatie door cliënt en/of naaste(n);
  • Seksuele intimidatie door cliënt en/ of naaste(n);
  • Intimiderend gedrag door cliënt en/ of naaste(n);
  • Het niet scheppen van voorwaarden om zorg veilig en ergonomisch handelingen uit te kunnen voeren (ARBO);
  • Zorg aan adolescenten/kinderen tot 18 jaar;
  • Cliënten waarvoor de medewerkers van Prizorg niet bevoegd of bekwaam zijn om in zorg te nemen;
  • Cliënten die bij aanvang van zorg al een WLZ-indicatie hebben (Het is mogelijk dat cliënten met een beschikking voor VPT of MPT wel thuiszorg kunnen ontvangen).