Palliatieve zorg

Onze verpleegkundigen- en verzorgenden zijn gespecialiseerd in de thuiszorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, ook wel Palliatieve Zorg genoemd. Palliatieve Zorg begint op het moment er geen genezing meer mogelijk is, door een arts wordt een verklaring voor intensieve Palliatieve Zorg afgegeven als deze verwacht dat een cliënt binnen drie maanden komt te overlijden. Middels het bieden van Palliatieve Zorg wordt getracht om de cliënt en zijn/ haar naasten in deze periode zoveel mogelijk comfort te bieden, de kwaliteit van leven te behouden en indien mogelijk zelfs te verbeteren. De Palliatieve Zorg kan over een lange of korte periode verleend worden, maar ziektekosten verzekeraars vergoeden (doorgaans) maximaal drie maanden. 

Meestal begint Palliatieve Zorg met een aantal uur zorgverlening in een of twee blokken, zogenaamde blokzorg. Dit kan bijvoorbeeld drie uur in de ochtend zijn en twee uur in de avond. Afhankelijk van de zorgvraag en behoefte kan uiteindelijk zelfs 24-uur zorg per dag worden geleverd. Belangrijk om te weten is dat zorgverzekeraars over de hele periode van Palliatieve Zorg gemiddeld ongeveer 12 uur zorg per dag vergoeden.

Wat doet het team Palliatieve Zorg van Prizorg voor u?

Er wordt altijd een wijkverpleegkundige aangesteld als contactpersoon, die de hele regie rondom de zorg voor u afhandelt. Contacten met uw huisarts, eventuele medische specialisten, apotheker en andere zorgverleners worden door één persoon geregisseerd. Dit, zodat u altijd één aanspreekpunt heeft die op de hoogte is van alle thuiszorg die nodig is. De wijkverpleegkundige zorgt ook voor de afstemming met uw zorgverzekeraar, als dat nodig is.

De verzorgenden en verpleegkundigen die de Palliatieve Zorg bieden, zijn soms 24 uur per dag bij u aanwezig. Belangrijk is wel om te weten, dat hun primaire taak het verlenen van zorg aan de cliënt is. De zorgprofessionals zijn geen huishoudelijke hulp; schoonmaken, het huishouden of boodschappen doen is niet hun taak. Zie verpleging of verzorging om te zien wat de werkzaamheden zijn van onze thuiszorgprofessionals.

Prizorg biedt zorg op maat, zonder uw vrijheid te beperken. Gedurende het beloop van de Palliatieve Zorg heeft Prizorg het behoud van uw eigen regie hoog in het vaandel staan. Uw wensen en behoeften komen zo goed als mogelijk tegemoet bij het verlenen van de juiste zorg. U heeft regie over de zorg en u bepaalt hoe en welke naasten er betrokken zijn. In overleg met de wijkverpleegkundige stelt u samen een zorgplan op, met zorg speciaal afgestemd op uw situatie.

Werkgebied

Het werkgebied geeft weer waar Prizorg momenteel thuiszorg biedt. 

Zorgaanvragen buiten dit gebied zijn bespreekbaar. 
Zorgaanvragen binnen ons werkgebied betekent niet gelijk een akkoord voor de betreffende zorg. Medebepalend is onze capaciteit (ruimte) en aard van zorg. 

Wilt u palliatieve zorg aanvragen? 

Bent u geïnteresseerd als Palliatieve Verpleegkundige?  

Dan kunt u contact opnemen met Prizorg op 

Ben jij een zorgprofessional en wil jij ook aan de slag bij ons? Bekijk dan onze werken bij pagina en wie weet kom jij onsteam versterken!