Verpleegtechnische thuiszorg

Cliëntreis
De reis van zorgbehoefte tot aan cliënt van Prizorg.


 
Heeft u thuiszorg nodig? Een ziekenhuis, huisarts of revalidatiekliniek doet meestal de aanvraag bij Prizorg. U of uw naasten kunnen ook zelf contact opnemen met Prizorg. Als Prizorg de gewenste zorg kan leveren koppelt Prizorg de zorgaanvraag aan de juiste zorgprofessional. Er wordt altijd één wijkverpleegkundige aan een cliënt toegewezen die verantwoordelijk is voor de regie van de gewenste zorg.   

Zelfregie is de missie en 
zelfredzaamheid onze visie

Zelfregie Prizorg biedt verpleegkundige en verpleegtechnische zorg in de thuissituatie, daar waar nodig is. Prizorg streeft ernaar dat cliënten hun eigen regie houden met betrekking tot hun gezondheid en welzijn. “De cliënt moet onverstoord de dingen doen die hij/zij altijd heeft gedaan. De zorg moet niet in de weg staan”, Mara van Eijk, Wijkverpleegkundige/Zorgcoördinator.   Zelfredzaamheid Met de juiste zorgverlening draagt Prizorg bij aan langer zelfstandig thuis wonen. De diensten die Prizorg biedt hebben het doel om zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. Zodat cliënten actief blijven in hun thuisomgeving en hun zorgbehoefte geen drempel vormt. “Wij vinden het belangrijk dat cliënten kunnen blijven participeren in hun thuisomgeving en niet als ziek worden bestempeld. Ze hebben een aandoening of een ziekte, maar zijn dat niet.” Marieke Dekkers, Wijkverpleegkundige/ Zorgcoördinator.
Verpleegtechnische thuiszorg

Kernwaarden

De zorgprofessionals van Prizorg werken volgens het hoofd-hart–handen principe, de zorgprofessional verleent zorg met inzet van de cliënt. Wij geloven in de eigen kracht en eigen regie van de cliënt. In de organisatie staan drie kernwaarden centraal: deskundig, zorgzaam en vrijheid. Deze kernwaarden stellen we als organisatie centraal bij de uitvoering van onze visie.

 

Verpleegtechnische thuiszorg

Deskundig

Wij zijn bevoegd en bekwaam om de werkzaamheden uit te voeren. Wij werken volgens de laatste inzichten en borgen dat de kwaliteit van zorg gegarandeerd is. Wij kunnen samen met de cliënt en experts uit verschillende vakgebieden beslissen wat de beste zorg is voor de cliënt en werken samen naar doelmatigheid toe.

Verpleegtechnische thuiszorg

Zorgzaam

Wij gaan verder dan ‘zorgen voor’. Wij staan niet alleen dicht bij de cliënt, maar wij staan ook samen met de cliënt. Het draait om persoonlijk contact, empathie en vertrouwen. Wij leren de cliënt en zijn behoeften kennen en ondersteunen de eigen regie van de cliënt. Wij “zorgen dat” de zorg van de cliënt altijd voorop staat.

Verpleegtechnische thuiszorg

vrijheid

Wij geven cliënten de keuzevrijheid in de zorg die ze krijgen. Wij vinden het belangrijk dat cliënten regie houden over eigen zorg. De wensen en behoeften van de cliënt nemen wij mee in de gezamenlijke beslissingen die we met de cliënt maken. Wij stemmen de kennis en vaardigheden wel af tussen verwanten en professionals. De waarden van de cliënt zijn/haar naasten worden hierin meegenomen. Elke cliënt is anders, dus ook de zorg die wij leveren.