Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Jaarlijks zijn ruim 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld en ruim 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet volgens de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Ook Prizorg valt hieronder en werkt dus met deze meldcode.

Wanneer gebruiken wij deze meldcode? Het gaat niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. Als een zorgverlener van Prizorg een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling moet hij/zij deze verplichte vijf stappen volgen:

De signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart brengen;

Collegiaal adviseren zo nodig het advies vragen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van lestelduiding;

Een gesprek voeren met de zorgvrager (dat kan zijn met de cliënt of met de ouders);

Weging van de informatie die is verzameld en bij twijfel altijd (opnieuw) raadplegen van Veilig Thuis;

Beslissen tussen:

  • Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  • Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

 

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm geworden om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Stap 4 en 5 zijn aangepast. In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: 0900 – 1231230

Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 – 1262626

Zie toolkit op www.meldcode.nl

Voor meer informatie raadpleeg de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.