Let op!
Onze bankrekeningnummer is gewijzigd:

NL63 ABNA 0861 5789 37

Prizorg is een ondernemende organisatie die zich kenmerkt door een platte structuur. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. De medewerkers van Prizorg werken door heel Nederland. Het team bestaat uit diverse medewerkers van jong tot oud en iedereen gaat op een informele manier met elkaar om.

Prizorg biedt haar cliënten verzorging en verpleging aan huis. Zowel voor langdurige als kortdurende zorg kan u een beroep doen op Prizorg.
Bij Prizorg thuiszorg kunt u rekenen op professionele, praktische, persoonlijke en vooral liefdevolle ondersteuning.


Visie:

Prizorg wil flexibel blijven binnen het zorgbeleid en inspelen op het veranderende langdurige-zorgbeleid van Nederland.

Zij is een talentvol bedrijf. Zij waarborgt de continuïteit en investeert in haar groei, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Om door te kunnen groeien luistert Prizorg aandachtig naar de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden. Het afstemmen van de wensen en behoeften van de stakeholders kan leiden tot nieuwe technieken en innovatieve ideeën die gebruikt kunnen worden binnen het werkterrein.

Missie:

Prizorg richt zich vooral op samenwerking tussen de (potentiële) cliënten, onafhankelijke organisaties en instellingen in de non-profit sector, de overheid en tot slot het bedrijfsleven. Het bestaansrecht wordt bepaald door de noodzaak van zorg, welzijn, begeleiding en leefbaarheid.

Prizorg zorgt er voor dat de cliënten een eigen regie in handen hebben en houden met betrekking tot zorg, welzijn, begeleiding en leefbaarheid. Zo kunnen de wensen en behoeften op elkaar afgestemd worden. De diensten die Prizorg aanbiedt hebben het doel om de cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen met de juiste verpleging en verzorging.

De kernwaarden van Prizorg zijn:

Passie: wij werken zorgvuldig en houden van ons werk. Warmte uitstralen en liefdevolle zorg staat centraal bij Prizorg.

Relatiegericht: wat wij ook doen, we doen het voor onze cliënten. Wij proberen ten alle tijde de wensen van de cliënten waar te maken.

Innovatie: wij vinden het belangrijk om de nieuwste technieken te omarmen en actief toe te passen. Hierdoor houden wij de nieuwste innovaties in de zorg bij en spelen hierop in.

Zorgzaam: wij vragen altijd wat de wensen en behoeften zijn van de cliënten. Aan de hand hiervan wordt er een Zorgplan opgesteld samen met de cliënten.

Openheid: openheid en transparantie is altijd leidend binnen onze organisatie. Wij vinden het belangrijk dat er altijd op een open en eerlijke manier wordt gecommuniceerd met het personeel, de cliënten en andere belanghebbenden.

Respect: wij respecteren het eigene van ieder personeel, cliënt en andere belanghebbende en beschermen zijn/haar gevoelsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Gezondheid: wij ondersteunen de cliënten in de behoefte van een gezonde levensstijl en de nieuwste medische voorzieningen.

In februari 2016 heeft Prizorg een bezoek gekregen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit inspectiebezoek maakt onderdeel uit van het toezicht op nieuwe en onbekende zorgaanbieders, die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De conclusie die IGZ heeft getrokken is dat Prizorg voldoet aan de randvoorwaarden voor veilige en verantwoorde zorg. Het rapport van de IGZ kunt u vinden op Prizorg Amsterdam FU februari 2016 IGZ rapport.

Prizorg is aangesloten bij de branchevereniging ActiZ en is ISO 9001 gecertificeerd door TÜV.