Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Prizorg bestaat uit cliënten en/of hun vertegenwoordigers. De raad is onafhankelijk en gaat altijd uit van de belangen van de cliënten. U kunt meepraten als u cliënt bent of als u iemand kent die cliënt is bij Prizorg zoals uw moeder, vader, vriend of buurvrouw.

De raad bestaat uit: Ria Becker, Jan Kieboom, Jeanette Spaargaren en Peter van Vegten (voorzitter). Cliënten worden zoveel mogelijk betrokken. Er wordt met een kritische blik gekeken naar de dienstverlening, het beleid en kwaliteit van Prizorg. Onderwerpen omtrent clienttevredenheid, aanpassingen in de wetgeving en wijzigingen in de organisatie, innovaties en financiën etc. komen aan bod. Het is belangrijk dat u uw wensen en behoeften kenbaar kunt maken. De cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van cliënten van Prizorg.

Wilt u deelnemen?
Iedereen die direct betrokken is of betrokken is geweest bij de diensten van Prizorg, kan lid worden van de cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg met de directie.

Informatie
Voor informatie, vragen en suggesties kunt u mailen naar clientenraad@prizorg.nl, ook als u contact wilt met één van de leden van de raad. U kunt ons ook bellen op 020 334 22 14.

 

Peter van Vegten

Voorzitter cliëntenraad Prizorg

Het belang is dat een cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de directie. Het is de bedoeling dat de cliëntenraad onafhankelijk kan sparren en adviseren.

“Ik ben lid van de cliëntenraad, omdat ik graag even een vinger in de pap heb voor de kwaliteit van de organisatie en dat kan via de cliëntenraad”, Peter van Vegten.