WAT DOET DE CLIËNTENRAAD?

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van Prizorg. Gevraagd of ongevraagd geeft de raad advies aan het bestuur. Ook kijkt de Cliëntenraad met een kritische blik of de dienstverlening, het beleid en de kwaliteit van Prizorg aansluiten bij de vraag en behoefte van de cliënten. Zij bevordert de participatie en medezeggenschap waardoor cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de aangeboden zorg. De Cliëntenraad is onafhankelijk en gaat altijd uit van de belangen van de cliënten van Prizorg.

De Cliëntenraad van Prizorg bestaat uit de volgende leden:

Ria Becker
Jan Kieboom
Jeanette Spaargaren
Peter van Vegten (voorzitter)

WILT U DEELNEMEN?
Iedereen die direct betrokken is of betrokken is geweest bij de diensten van Prizorg, kan lid worden van de cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Daarnaast is er twee keer per jaar een overleg met de directie.

INFORMATIE
Voor informatie, vragen en suggesties kunt u mailen naar clientenraad@prizorg.nl, ook als u contact wilt met één van de leden van de raad. U kunt ons ook bellen op 020 334 22 14.