Prizorg begeleiding biedt ambulante persoonlijke ondersteuning. Begeleiding thuis betekent dat er hulp verleend wordt aan de personen die door problemen de grip op hun dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen. Dit is een dienst die aangeboden wordt aan personen met:

  • (licht) Verstandelijke beperking
  • Gedragsproblemen
  • Verslavingsproblemen
  • Lichamelijke beperkingen
  • Persoonlijkheidsproblemen
  • Verminderde zelfredzaamheid
  • Regieverlies op eigen leven
  • Sociale beperkingen
  • Terminale ziekte (palliatieve zorg)

Persoonlijke begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënten. Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk (professionele) ondersteuning en zorg.

Binnen de zelfredzaamheid kijken wij naar alle levensgebieden die u kunt bedenken. Belangrijk is dat men voor zichzelf kan zorgen en zelf beslissingen kan nemen. Wij vinden het erg belangrijk dat mensen het vermogen heeft tot sociale functioneren in de dagelijkse leefsituaties thuis en in relatie met vrienden en familie.

 

Diensten:

  • Het begeleiden bij het zoeken naar een geschikte woning en het onderhouden van de woning.
  • Het begeleiden van licht verstandelijke gehandicapte volwassenen om te zorgen voor structuur, aansturing en ondersteuning.
  • Wij kijken met de client naar activiteiten waarmee de dagen ingevuld kan worden. Zo kunnen wij de client een zinvolle tijdsbesteding garanderen.
  • Er zijn personen die hulp nodig hebben bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de dagelijks terugkerende basisverrichtingen die gedaan moeten worden om zelfstandig te kunnen blijven leven.

Voorbeelden van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) zijn:

  • In en uit bed komen
  • Aan- en uitkleden
  • In een stoel gaan zitten en weer opstaan
  • Eten
  • Drinken
  • Medicijnen innemen
  • Bewegen en lopen
  • Praten
  • Horen
  • Naar het toilet gaan
  • Ontspannen
  • Activiteit (zoals hobby’s en sport)
  • Sociale contacten

Met ADL maken wij u een stuk onafhankelijker en proberen het levensniveau hoog te houden. Doel van Prizorg is om de cliënten te ondersteunen en zelfstandig te blijven wonen. De gespecialiseerde verzorgenden en sociaal begeleiders zijn opgeleid om u te ondersteunen en staan voor u te allen tijde klaar.

 

Onze werkwijze:

De ambulant begeleider komt langs voor een kennismakingsgesprek. Dit is tevens uw vast contactpersoon bij Prizorg. De begeleider begeleidt u met uiteenlopende ondersteuningsvragen in de eigen thuissituatie.

Prizorg is een waarde gedreven zorgorganisatie. Het is voor ons belangrijk dat u een vertrouwensband met uw begeleider opbouwt. Hij of zij zal u met uw beperkingen of problemen ondersteunen. Daarom is het cruciaal dat u uw begeleider ook kunt vertrouwen.

Samen met uw begeleider wordt er gekeken wat de wensen en behoeften zijn. Er wordt hierbij rekening gehouden met familie, gezin en mantelzorg.

De cliënt en begeleider maken vervolgens samen een begeleidingsplan. Hierin wordt beschreven wat de huidige situatie is, begeleidingsdoelen, hoe ga je deze doelen bereiken en evaluatie. Deze doelen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

 

Aanvraag:

De persoonlijke begeleiding bij Prizorg wordt gefinancierd vanuit de WMO middels een Persoonsgebonden Budget (PGB). De precieze criteria hiervoor verschillen per gemeente. Mocht u er niet uitkomen, neem dan contact met ons op.

 

 

Team Begeleiding

Tel: 020 – 334 22 14

E-mail: begeleiding@prizorg.nl

 

 

Handige links

CAK: Eigen bijdrage rekenhulp

Sociale Verzekeringsbank: PGB aanvragen