24-uurs zorg

De medewerkers van Prizorg staan dag en nacht voor u klaar zodat u 24 uur per dag een beroep kan doen op onze hulp. Zowel doordeweeks als in het weekend. De medewerkers van Prizorg zijn getraind in het adequaat inspringen op acute situaties.

Veranderingen in de zorg

Per 1 januari 2015 vindt er een transitie plaats in de zorg. De huidige AWBZ regeling ( Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) zal veranderen in de WlZ (Wet langdurige zorg) en zal dan niet meer volledig door de overheid betaald worden. Gemeenten en zorgverzekeraars zullen delen van de langdurige zorg en ondersteuning op zich nemen om zo beter in te kunnen spelen op de behoeftes van de cliënt en de zorg betaalbaar te houden.

Als de cliënt zorg thuis wil ontvangen vanuit de WLZ, dan zijn er 3 mogelijkheden:

  • Persoonsgebonden budget ( pgb)
  • Het volledige zorgpakket ( vpt) met persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. En vervoer naar dagbesteding en dagbehandelng.
  • Modulair pakket ( mpt) dit krijgt de cliënt die niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet zelf wil organiseren via een pgb.

Ook zullen er scherpere eisen gesteld worden aan zorg buiten een instelling de zogenaamde pgb en vpt. Het centrum indicatiestelling Zorg ( CIZ) zal gaan beoordelen of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Er is een overgangsregeling voor mensen die nu een indicatie hebben voor AWBZ.  Als u recht heeft op het Wlz overgangsrecht heeft u in oktober 2014 een brief ontvangen van het CIZ over het verlenen van toestemming voor de verandering van AWBZ naar Wlz.
( Rijksoverheid, 2014)

Heeft u nog geen indicatie dan kan Prizorg u uiteraard helpen met de aanvraag hiervan. Prizorg zal u begeleiden door het gehele proces van advies, aanvraag tot het daadwerkelijke leveren van de zorg.